Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Beste vrijwillige medewerkers,

Hier vinden jullie een informatienota in verband met vrijwilligerswerk voor onze vereniging, zoals voorzien in de "Wet op het Vrijwilligerswerk":

Klik hier om te downloaden

In de "Wet op het Vrijwilligerswerk" is ook voorzien dat alle vrijwilligers die een uitkering ontvangen van de RVA (bv. Werklozen, bruggepensioneerden ...) elk vrijwilligerswerk op voorhand moeten aangeven bij de RVA door middel van het standaardformulier C45B : dit formulier kan u opvragen bij secretaris Eddy Lauwers. Indien niet binnen de 12 werkdagen na de verzending van het formulier een antwoord ontvangen wordt van de Directeur van het Werkloosheidsbureau wordt dit aanzien als een stilzwijgend akkoord tot op het ogenblik dat eventueel alsnog een weigering ontvangen wordt.

Voor alle verdere informatie kan u zich wenden tot secretaris Eddy Lauwers (tel. 014 45 18 83, e-mail: info@muzo.email).

Terug naar homepagina